DateBULLIONBuy/SellEntryTarget LotsResultProfit
03/01/2022GOLDSELL48060478807Target1,26,000/-
04/01/2022SILVERBUY61750621507Target84,000/-
05/01/2022SILVERBUY61900624007Target1,05,000/-
06/01/2022GOLDSELL47730478507Target84,000/-
07/01/2022SILVERBUY60300607007Target84,000/-
10/01/2022GOLDSELL47320474507Target91,000/-
11/01/2022GOLDBUY47480476307Target1,05,000/-
12/01/2022SILVERBUY61100617007Target1,26,000/-
13/01/2022GOLDSELL47900477007Target1,40,000/-
14/01/2022GOLDSELL47970477607Target1,47,000/-
17/01/2022SILVERBUY61700621007Target84,000/-
17/01/2022GOLDBUY47820480207Target1,40,000/-
18/01/2022GOLDBUY47830480307Target1,40,000/-
18/01/2022SILVERBUY61850623007Target94,500/-
19/01/2022SILVERBUY63450640007Target1,15,500/-
19/01/2022GOLDBUY47930481307Target1,40,000/-
20/01/2022GOLDBUY48340485707Target1,61,000/-
20/01/2022SILVERBUY64500651007Target1,26,000/-
21/01/2022SILVERBUY64700653007Target1,05,000/-
21/01/2022GOLDBUY48300484607Target1,13,400/-
24/01/2022GOLDSELL48550483507Target140,000/-
24/01/2022SILVERBUY64300648007Stoploss105,000/-
25/01/2022GOLDBUY48600488007Target140,000/-
25/01/2022SILVERBUY63800643007Target105,000/-
27/01/2022GOLDSELL48290480907Target140,000/-
27/01/2022SILVERSELL63200627007Target105,000/-
28/01/2022GOLDSELL47730475307Target140,000/-
28/01/2022GOLDSELL47620474907Target91,000/-
Need Help?